FANDOM


Format:Problemearticol Format:Infocaseta Artist

Vladlen Babcinețchi (născut la 25 aprilie 1983 în Rezina, Republica Moldova) este artist plastic român, doctor în inginerie industrială.

Biografie Edit

Vladlen Babcinețchi este artist plastic român de origine basarabeană. Din anul 2012 este doctor în inginerie industrială, publicând o monografie și numeroase articole pe tema proporțiilor corpului uman cu aplicații ale acestora în diverse domenii de activitate. Concepe programul de proiectare SECTOR, ce utilizează automat secțiunea de aur în proporționarea compozițiilor artistice.

Fișier:M. Eminescu.png
!
Fișier:Amiral Vasile Urseanu.png

Activitatea de creație artistică Edit

 1. August 2005 – Expoziție de basoreliefuri „Navigatori celebri” , Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța, România
 2. Decembrie 2006 – Expoziție de sculptură „Torsuri feminine” , Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,România
 3. Aprilie 2006- Expoziție de basoreliefuri „Domnitori Romani” , Cercul Militar , Constanța,România
 4. August 2006 –Dezvelirea bustului „I.Murgescu” , Școala de maiștri militari „I.Murgescu” , Constanța, România
 5. Aprilie 2007 – Dezvelirea bustului „Eminescu” , Ambasada României, Moscova, Federația Rusă
 6. Septembrie 2008 – Dezvelirea bustului „B.P.Hașdeu” , Școala primară „B.P.Hașdeu” , Iași, România
 7. Ianuarie 2009 – Dezvelirea bustului „Eminescu” , Școala „Alecu Russo” , comuna Bulboci , județul Soroca , Republica Moldova
 8. Martie 2009 – Dezvelirea sculpturii „Arborele Vieții”, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” , Iași,România
 9. Martie 2009 – Dezvelirea basoreliefurilor „Dimitrie Cantemir” și „Antioh Cantemir” , Bibiloteca Națională din Sankt –Peterburg, Federația Rusă
 10. August 2010 – Dezvelirea basoreliefului „Simbol Heraldic”, Comandamentul Flotei , Constanța, România
 11. Februarie 2011 – Dezvelirea bustului „V.Urseanu” , Comandamentul Flotei, Constanța, România
 12. Martie – Iunie 2011 – Stagiu de cercetare la RTU Riga, Letonia

Participări la expoziții de grup și simpozioane de creație Edit

 1. Octombrie 2005 – Universitatea „G.Enescu” din Iași , lucrările „Crist” , „Apollo” , „Bufnița”
 2. Iunie 2005- Simpozion de sculptură Casa Albă , lucrarea „Draga”
 3. Iunie 2006 – Expoziție de sculptură , Primăria Pașcani , lucrarea „Venus”
 4. August 2007 –Simpozion de sculptură , Universitatea din Petroșani , lucrarea „Poarta Raiului”
 5. August 2008 – Simpozion de grafică Unesco , Eforie Nord , lucrarea „Mireasa”
 6. Septembrie 2008 – Casa de cultură „Mihai Ursachi” din Iași, lucrarea „O poveste foarte lungă”
 7. Februarie 2009 – Salonul „Atelier 35” , World Trade Center Iași , lucrarea „Arborele vieții”
 8. Septembrie 2009 – Salonul UAP , World Trade Center Iași , lucrarea „Tăcere”
 9. Februarie 2010 –Salonul „Atelier 35” ,World Trade Center Iași , lucrarea „ Dimineața”
 10. Octombrie 2010 – Expoziția „Trei culori cunosc pe lume” , Galeria Dana Iași , lucrările „Cuza”, „Tăcere”
 11. Iunie 2011 – Conferința internațională „Interferențe culturale româno-ruse: S.Peterburg- Iași” , Primăria Iaăi, lucrările „Cuza” „Cantemir”, „Tăcere”
 12. Iulie 2011 – Expoziție Cercul Militar București, lucrarea „Peisaj marin”
 13. Septembrie 2014- Vera World Fine Arts Festival , Cordoaria Nacional - Lisabona, reprezentant al CNR Unesco Romania , lucrarile "Heruvim", "Babel", "Chemarea ingerului"
 14. Octombrie 2014 - Expozitia BABCINETCHI 2014 , Muzeul Unirii , Iasi
!!!!!!!!!!

Lucrări publicate Edit

 1. Cercetări în domeniul caracterizării corpului omenesc din punct de vedere antropomorfologic cu aplicații în artă și proiectarea constructivă a vestimentației, Editura Politehnium, Iasi,2011, ISBN-978-973-621-383-3
 2. Babcinețchi, Vladlen , Mitu, Stan, Dabija, Ala, The Rapport of clothing’s products proportions and human body, în Analele Universitatii din Oradea, Fascicola de Textile-Pielărie , revista CNCSIS( B+) , vol.2, pag .19-24 ,ISSN: L=1843-813X
 3. Babcinețchi,Vladlen, Mitu, Stan, Dabija, Ala, The result’s use of precessing the anthropometrical data for realization of art work , în Analele Universității din Oradea , Fascicola de Textile-Pielărie, Revista CNCSIS ( B+),vol. I,pag. 9-14 ISSN-L=1843-813X;
 4. Babcinetchi, Vladlen, Modern methods of comparative analysis of the human body’s proportions , în Вестник Пермского Государственного Института Искусства и Культуры, №9,2010, стр.70-77 Пермь, Россия, (Vestnik Permskogo Gosudarstvennogo Instituta Iskusstva i Kulturi ,nr. 9/2010 , раg.70-77 , Permi, Rusia, )ISSN-1819-6071;
 5. Babcinețchi, Vladlen , Mitu, Stan , Manole, Manuel, Applying the gold section for the “Tree of life “ concept, în Annals of the University of Oradea, Fascicle of Textile-Leatherwork, Oradea , 2009, p. 109-116;
 6. Babcinețchi Vladlen, Mitu, Stan, Diversitate sculpturală petersburgheză: studiu antropometric, comunicare în cadrul Conferinței internaționale “Limbi și culturi slave în spațiul comunicațional al noii Europe”, ediția a II-a,2011,Universitatea „Al.I.Cuza”Iași, acceptată spre publicare;
 7. Dabija Ala, Mitu Stan, Babcinetchi Vladlen, Experimental studies application of the one dimensional normal distribution on major anthropometric parameters of male(age group 35....60 years), în Analele Universitatii din Oradea, Fascicola de Textile- Pielarie,Revista CNCSIS ( B+)vol. 2, pag.64-68, ISSN –L=1843-813X;
 8. Dabija Ala, Mitu Stan, Babcinetchi Vladlen, Application experimental studies of the two-dimensional normal distribution on anthropometric parameters (age group 35...60 years), în Analele Universității din Oradea , Fascicola de Textile –Pielarie, Revista CNCSIS ( B+)vol 2, pag. 68-74, ISSN –L=1843-813X;
 9. Ludmila Bejenaru, Vladlen Babcinețchi, ”L’ icone russe: d’ ecole novgorodiene a „Cine” A.Ivanov” în “Cultura” International Jurnal of Philoshophy of Culture and Axiology,ISSN1584-1057,nr.4,2005,pag.97-105; (revistă ISI);( articol în limba franceză)
 10. Беженару Людмила, Бабчинецкий Владлен, «Некоторые аспекты взаимосвязи культуры с языком и речью», în «България – кръстопът на култури и цивилизации», ISBN 978-954-8887-91-5, editura «За буквите – О писменехь», София, 2010, раg.151 -156;(Lucrările conferinței din 01.11.2009, Sofia, Bulgaria)
 11. Babcinetchi Vladlen, sculptura “Portret” , publicație în revista Puncte punct puncte, nr.7 , Iasi,2008, ISSN- 1844-7449;
 12. Vladlen Babcinetchi, pictura “Geneza” , publicație, în revista Puncte punct puncte , nr 8 , Iasi, 2008, ISSN 1844-7449;
 13. Babcinetchi Vladlen, sculptura “Tacere” , expusă în cadrul Salonului anual de artă-2010, publicată în album, Editura Performantica, Iași, 2009,ISBN 978-973-730-638-8;
 14. Aurel Popp, Vladlen Babcinețchi, Mihaela Carp, Procedee moderne de înnobilare a vestimentației,Industria Textilă, 2-2012, (Revistă CNCSIS , cotată ISI,grupa A), pag.79-84, ISSN-1222-5347(57-112)
 15. Ludmila Bejenaru, Vladlen Babcinetchi, "Rediscovery" of the golden section (ratio) in Byzantine art”, 11th international Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT,May 24-25, 2012, Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, Yalgava, ISSN 1691- 3043, pag.609-614;
 16. (Abstracted and indexed:AGRIS,CAB ABSTRACTS;CABI full text;EBSCO Academic Search Complete;Thomson Reuters Web of Sciense;Elsevier Scopus;PROQUEST database).ONLINE:http://tf.llu.lv/conference/proceedings2012/

Bibliografie Edit

 • Cercetări în domeniul caracterizării corpului omenesc din punct de vedere antropomorfologic cu aplicații în artă și proiectarea constructivă a vestimentației, Editura Politehnium, Iași,2011, ISBN-978-973-621-383-3

Referințe și note Edit

 • Grigore Ilisei-"În grădinile jocului cu iluziile" ISBN: 978-606-8132-71-6
 • Grigore Ilisei-"O colecție a afinităților elective" ISBN:978-606-8132-72-3
 • Cristian Ungureanu-"Vladlen Babcinețchi-The Birth of an Artist" Revista "Cultura" 2006, Volum III, Ediția a 2-a

Format:Listănote

Legături externe Edit

This page was moved from wikipedia:ro:Vladlen Babcinețchi. It's edit history can be viewed at Vladlen Babcinețchi/edithistory