FANDOM


Format:Șterge Format:Problemearticol “Terminologia traducerii”, studiu publicat sub auspiciile Federației internaționale a traducătorilor și a Conferinței internaționale permanente a institutelor universitare pentru traducători și interpreți reprezintă o contribuție importantă menită să sprijine formarea traducătorilor. Se conștientizează atât complexitatea procesului de traducere, cât și nevoia unui personal specializat care să posede nu doar competențe lingvistice, ci și o bază teoretică, o metodologie a traducerii care să se ridice la standarde intenaționale. Pentru acest lucru este nevoie de un set de concepte care să faciliteze transmiterea conținuturilor și a cunoșințelor către cel interesat în acest domeniu interdisciplinar. Această lucrare prezinta suportul conceptual si terminologic care stau la baza procesului de traducere.

În cadrul prezentării care deschide volumul se face referire la originea lucrării, dar și la modul în care s-a realizat acest glosar cu termeni, noțiuni și concepte utilizate în domeniul studiilor traductologice. Acest proiect terminologic, care poate fi folosit în scopuri didactice, contribuie la îmbogățirea limbajului terminologic al disciplinei, descriind activitatea traducătorului profesionist. Dincolo de a fi un simplu inventar de termeni, lucrarea, la care au participat în jur de douăzeci de pedagogi și terminologi din opt țări, constituie o evoluție a metalimbajului adecvat procesului didactic din domeniul traducerii. Prima versiune a acestei lucrări a fost publicată în 1993, însă lucrarea de față constituie o versiune îmbogățită și reviziută în patru limbi( engleză, franceză, germană, spaniolă) și cuprinde aproximativ 200 de noțiuni și termeni considerați ca fiind de bază pentru acest domeniu. Scopul realizării acestei lucrări nu a fost de înșirui totalitatea noțiunilor utilizate în domeniul studiilor traductologice, ci de a scoate în evidență doar cele care au relevanță în predarea traducerii. S-a acordat o deosebită atenție în special termenilor care descriu procesul de traducere, procedee de transfer lingvistic și rezultatul operațiunii, în acest fel punându-se accent pe caracterul specific și dinamic al traducerii. Termenii care alcătuiesc studiul sunt termeni care deja au mai fost folosiți în seminariile practice de traducere, însă sunt și termeni noi întrucât terminologia predării traducerii se află încă în curs de consituire, de aceea inovațiile în domeniu sunt destul de numeroase, creații lingvistice la care au contribuit specialiști în traduceri. Pentru fiecare termen nou este menționat numele autorului.

“Cuvânt din partea traducătorilor” constituie partea în care se încearcă o definire a procesului de traducere și se subliniază necesitatea impunerii unei terminologii standardizate și în cadrul procesului didactic din România, ceea ce ar fi de mare folos. Traducătorii au încercat să ofere exemple românești corespunzătoare, iar odată cu această versiune, lucrarea prezintă și bagajul terminologic în limba română. Pentru a învăța să traduci corect este nevoie de talent, spirit analitic, un deosebit simț al limbii, atât materne, cât și străine. Însă pe lângă astea, un traducător are nevoie și de suportul conceptual și terminologic pe care îl va folosi în vederea dobândirii primelor experiențe teoretice și practice. Glosarul, care face obiectul studiului în sine este alcătuit din 200 de termeni și concepte care sunt definte în limba română și traduse în engleză, franceză, germană și spaniolă. Aceștia sunt considerați fundamentali pentru domeniul traducerii , prezentați conform metodologiei propuse de către Oficiul Limbii franceze. Termenii sunt organizați în ordine alfabetică și sunt oferite exemple pentru a facilita înțelegerea unor noțiuni și concepte specifice traductologiei. De asemenea, sunt prezentate diverse note care însoțesc definițiile. În plus, exemplificările sunt urmate de trimiteri la termeni înrudiți sau care care au o anumită relație cu noțiunea prezentată. De asemenea, cititorului i se atrage atenția în cazul în care este vorba de un termen al cărui uz este recomandat sau nu. În secțiunea “Tabele” sunt prezentate o serie de noțiuni și sunt evidențiate raporturile care există între acestea. În procesul didactic aceste scheme au o deosebită importanță întrucât pot avea un rol important în înțelegerea unor procese care apar în activitatea de traducere. În acest fel este oferită o viziune de ansamblu asupra celor mai importante greșeli de traducere, greșeli de limbă, dar și etapele elementare ale traducerii. Lucrarea se încheie cu un “Glosar multilingv” sub forma unui tabel în care apar toți termenii deja definiți în cele cinci limbi. Reorganizarea acestora permite o căutare mai rapidă a termenului și a echivalentului acestuia în celelate limbi. Publicarea unei astfel de lucrări, sau mai bine zis, a unui astfel de proiect terminologic reprezintă faptul că există interes în acest domeniu, însă constituie și un pas către profesionalism. Prin intermediul acesteia autorii reușesc să contureze profesia de traducător folosindu-se de conceptele fundamentale care-i stau la bază.

NoteEdit

Format:Listănote

Vezi și Edit

Legături externeEdit

This page was moved from wikipedia:ro:Terminologia traducerii. It's edit history can be viewed at Terminologia traducerii/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki