FANDOM


Format:Șterge Este un proiect național, care țintește atât mediul rural cât și cel urban, cu o durată 12 luni, gestionat de Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați[1], ca structură de specialitate a administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice[2], având ca partener Academia Națională de Informații (România) Mihai Viteazul[3] - instituție de învățământ și cercetare științifică, cu experiență în domeniul de specializare de peste 20 de ani.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane[4]

2007-2013.

Rolul proiectului este acela de a furniza servicii de instruire și analiză periodică a situației Violenței Domestice în România, extinzându-și gama de domenii vocaționale în care furnizează instruire în domeniul egalității de șanse.

Categorii de public vizate:

-Victime ale Traficului de Persoane; -Femei; -Grupuri vulnerabile; -Experți mass-media; -Manageri ai autorităților publice locale și centrale; -Operatori mass-media; -Personal al autorităților publice centrale și locale; -Personal al organizațiilor societății civile; -Personal al partenerilor sociali; -Experți din cadrul structurilor publice care au responsabilități în prevenirea și combaterea Violenței Domestice și Traficului de Persoane și/sau interacționează cu victime ale Violenței Domestice și a Traficului de Persoane; -Voluntari implicați în activități de sprijin destinate grupurilor vulnerabile.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unor măsuri integrate cu abordare sistemică și națională de prevenire și combatere a Violenței Domestice[5] și Traficului de Persoane[6].

Alte obiective vizează:

Armonizarea politicilor sociale ale României cu reglementările Uniunii Europene în domeniu. Creșterea gradului de conștientizare a tuturor actorilor sociali relevanți, inclusiv la nivelul comunității, cu privire la principiile egalității de șanse, fenomenul Violenței Domestice și Traficului de Persoane. Dezvoltarea de mecanisme și sisteme eficiente, integrate și sistemice, pentru prevenirea, combaterea și monitorizarea la nivel național a fenomenului Violenței Domestice și Traficului de Persoane. La nivel național, implementarea acestui proiect creează premisele pentru asigurarea respectării drepturilor omului (la viață, demnitate, siguranță), prin punerea în aplicare a Legii 25/2012, contribuind direct la prevenirea, combaterea, intervenția și monitorizarea Violenței Domestice, la creșterea șanselor femeilor la o viață împlinită, într-un mediu securizat. Un obiectiv cheie al proiectului este acela de a crea protocolul necesar care să faciliteze generarea elaborarea unui mecanism integrat, național și interinstituțional de prevenire, combatere, intervenție, monitorizare și raportare a cazurilor de Violenței Domestice și Traficului de Persoane. De asemenea, se are în vedere elaborarea unui sistem informațional unic integrat de raportare și management a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse, Violenței Domestice,Traficului de Persoane și violență asupra copilului.

De acest proiect vor beneifica 11.050 de persoane, dintre care:

o 1000 de femei; o 4000 de victime ale Violenței Domestice; o 1000 copii în situații de risc; o 50 victime ale Traficului de Persoane; o 500 manageri / 500 personal ai autorităților publice locale și centrale; o 4000 experți din cadrul structurilor publice.

Entitățile ce au creat și gândit acest proiect sunt:

-Uniunea Europeană[7] - Guvernul României[8] -Fondul Social European[9] POSDRU 2007-2013[4] -Instrumente Structurale 2007-2013 -Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice[2] -Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați[1] -Academia Națională de Informații (România) Mihai Viteazul[3]

Comunicat de presă publicat în 27 noiembrie 2014[10]

A fost lansat proiectul Start - ,,O viață de calitate în siguranță!"

Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați a lansat pe 25 noiembrie 2014, alături de partenerul său Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul", proiectul „START – O viață de calitate în siguranță!". Acest proiect este finanțat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale", domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii". Proiectul „START – O viață de calitate în siguranță!" își propune o abordare sistemică, integrată, privind dezvoltarea unor mecanisme, măsuri, proceduri și instrumente aplicabile la nivel național care să genereze beneficii pe termen lung pentru persoanele care se află în situații de risc privind violența domestică sau traficul de persoane. Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta măsuri integrate de abordare sistemică națională pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane. Regiunile de intervenție ale proiectului acoperă întreg teritoriul țării (București-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenița Vest) și se adresează unui grup țintă de 10.050 persoane, din care: 1.000 femei, 5.000 alte persoane din grupuri vulnerabile, astfel: 4.000 victime ale violenței domestice, 1.000 copii în situații de risc, 50 victime ale traficului de persoane, 3.000 experți din cadrul structurilor publice care au responsabilități în prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane și/sau interacționează cu victime, 500 manageri și 500 persoane din cadrul autorităților publice locale și centrale. Problematica proiectului este una complexă și cuprinde 4 mari arii de acțiune: 1. la nivelul îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor specialiștilor și personalului care lucrează în domenii relevante (prin seminarii și programe de formare profesională), 2. la nivel de mentalitate (prin campanii de informare privind problematica violenței domestice și cea a traficului de persoane), 3. privind abordarea unor măsuri eficiente (prin mecanisme de prevenire, combatere, intervenție și monitorizare) 4. privind dezvoltarea unitară și eficientă a serviciilor furnizate victimelor violenței asupra femeilor și a traficului de persoane. Acțiuni în cadrul proiectului • formare profesională și calificare în domeniul incluziunii sociale relevante pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane; • acreditarea/ autorizarea programelor de formare și de educaţie destinate persoanelor din categoriile grupurilor ţintă;(acestea două să iasă mai bine în evidență, cumva) • crearea unui sistem integrat de înregistrare, raportare și management al cazurilor de violență în familie, prin realizarea unui sistem specializat care ar facilita înregistrarea mai ușoară a datelor și elaborarea setului unitar de instrumente de monitorizare, inclusiv a fișei unice; • crearea unor mecanisme și implementarea unor măsuri dedicate prevenirii și combaterii violenței domestice și a traficului de persoane, inclusiv centre dedicate și modalități discrete de protejare a victimelor; • înființarea unei linii telefonice gratuite și anonime destinate victimelor violenței în familie; • campanii pentru creşterea conştientizării şi combaterii traficului de persoane şi violenţei domestice, în special împotriva femeilor şi a copiilor. La eveniment au participat domnul Corneliu Vișoianu, consilier al Cabinetului Primului Ministru, doamna Ioana Liana Cazacu, secretar de stat, DESFB, domnul Comandant Niculae Iancu, rector, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul", doamna Gabriela Coman, secretar de stat, Agenția Națională pentru protecția Drepturilor Copilului și Adopție, domnul Csaba Ferenc Asztalos, presedinte, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Andreea Marin, președinte Prețuiește Viața, Daniela Nane actriță Teatrul Bulandra, Adrian Chesnoiu, manager de proiect, precum și experți din cadrul proiectului: Mihaela Sasarman, Asociația Transcena, Andreea Braga, Centrul FILIA, Cristina Bordei, Fundația SensiBlu și Carmen Nemeș, Asociația ANAIS. Mesajul Doamnei Secretar de stat Ioana Liana Cazacu cu ocazia zilei de 25 noiembrie și a lansării acestui proiect: „Violenţa în familie are un pronunţat caracter de gen, însă lupta împotriva violenței domestice privește întreaga societate. Victimele acestui flagel din întreaga țară trebuie protejate, iar agresorii trebuie să conștientizeze că actul de violență împotriva femeilor este inacceptabil și intolerabil de către autorități. Prin acest proiect ne-am propus în primul rând formarea profesională și calificarea în domeniul incluziunii sociale a persoanelor din instituțiile relevante pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane, definitivarea ghidurilor privind procedurile de instrumentare a cazurilor de violenţă în familie, crearea unor mecanisme și implementarea unor măsuri dedicate prevenirii și combaterii violenței domestice și a traficului de persoane, inclusiv centre dedicate și modalități discrete de protejare a victimelor. Apoi, am realizat că este imperios necesară înființarea unei linii telefonice gratuite și anonime destinate victimelor violenței în familie la care acestea să poată suna pentru informații 24 de ore din 24. Mai mult, în urma acestui proiect se doreste crearea unui sistem integrat de înregistrare, raportare și management al cazurilor de violență în familie. Acest lucru este necesar pentru a facilita înregistrarea mai ușoară a datelor și elaborarea setului unitar de instrumente de monitorizare, inclusiv a fișei unice, iar mai apoi a unor politici și servicii coerente, în acord cu nevoile reale ale victimelor."

În data de 19 mai a.c., ministrul Muncii, Rovana Plumb[11], a participat la Conferința Internațională[12] ,,START-O viață de calitate în siguranță!, proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ,,Investește în oameni”, lansat pe 25 noiembrie 2014 de către Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.

„START – O viață de calitate în siguranță!, și-a propus o abordare sistemică, integrată, privind dezvoltarea unor mecanisme, măsuri, proceduri și instrumente aplicabile la nivel național care să genereze beneficii pe termen lung pentru persoanele care se află în situații de risc privind violența domestică sau traficul de persoane.

,,Atunci când vorbim de violența domestică sunt de părere că trebuie să ne referim la 5 P-uri: prevenție, protecția drepturilor omului, protejarea victimelor, promovarea de servicii sociale necesare atât victimei, cât și agresorului, parteneriatul cu societatea civilă. În această viziune aș vrea să acționăm în continuare pentru a combate efectiv acest fenomen. Suntem pe procedura de avizare a Convenției de la Istanbul, care a fost semnată de România anul trecut. Ratificarea acestei convenții înseamnă o lege mai bună, înseamnă măsuri mai clare și pentru că astăzi este aici în sală, colegul meu, domnul Robert Cazanciuc, ministrul Justiției, îl rog să urgentăm acel Ordin de restricție. Avem mare nevoie în societate să venim cu acțiuni țintite, cu măsuri clare, prin care să putem ocroti victimele care sunt nu numai mame, ci și copii”, a declarat Rovana Plumb[11], în cadrul conferinței.

Premierul Victor Ponta[13][14] a participat la Conferința Internațională[15] ”România - o abordare holistică pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice”, organizată în cadrul proiectului POSDRU ”START – O viață de calitate în siguranță”

Ioana Cazacu (DESFB): Combaterea violenţei domestice trebuie să fie prioritară pe agenda ţărilor UE[16]

Secretarul de stat din Ministerul Muncii, Ioana Cazacu, a declarat astăzi la conferința internațională „România - o abordare holistică pentru combaterea violenței împotriva femeilor", că proiectul POSDRU "START - O viață de calitate în siguranță!" va crea instrumente importante de asistență pentru victimele din România. "Ne propunem să punem serios pe agenda publică tema violenței domestice. Pentru că este important să redăm speranța acestor femei și să le facem dreptate. Violența domestică nu cunoaște granițe. Nu este specifică Nordului sau Sudului, Estului sau Vestului. Ea este prezentă peste tot, de aceea combaterea violenței domestice ar trebui să fie prioritară pe agenda tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene", a afirmat marți Ioana Cazacu, secretarul de stat în Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB) din cadrul Ministerului Muncii. Proiectul „START - O viață de calitate în siguranță!" este dedicat unui grup țintă de circa 11.050 de persoane și include implementarea unui sistem informațional unic integrat de raportare si management a cazurilor de încălcare a principilor egalității de șanse și a violenței domestice, a subliniat secretarul de stat. Ioana Cazacu a adăugat că printre instrumentele create de proiect va fi și un call-center care va funcționa non-stop pentru a acorda asistență victimelor.

INTERVIU Cazacu (DESFB): Conferința „România – o abordare holistică pentru combaterea violenței împotriva femeilor” reprezintă o premieră națională[17]

Combaterea violenței domestice ar trebui să fie prioritară pe agenda statelor membre ale Uniunii Europene în general, nu doar a României, pe această temă urmând să fie realizată, în premieră la București, în perioada 18-21 mai a.c., Conferința ‘România – o abordare holistică pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice’, cu participare internațională la nivel de miniștri, secretari de stat, experți din statele membre UE și organisme internaționale, a declarat secretarul de stat în Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Ioana Cazacu, într-un interviu acordat AGERPRES[18]. Aceasta a prezentat, de asemenea, informații despre Proiectul ‘Start — O viață de calitate în siguranță!’, care se adresează unui grup țintă de 11.050 persoane și care se va concretiza prin implementarea unui sistem informațional unic, integrat, de raportare și management a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse și violenței domestice, dar și prin crearea unui call-center care va funcționa non-stop, aflat permanent la dispoziția victimelor. Secretarul de stat a mai vorbit și despre diferența salarială dintre femei și bărbați, în România, care este de 9,7%, față de media europeană de 16,4%.

AGERPRES: Proiectul ‘Start — O viață de calitate în siguranță!’ se află la jumătatea perioadei de implementare. Care sunt principalele acțiuni realizate, până în acest moment, în cadrul proiectului? Ioana Cazacu: Au fost elaborate trei ghiduri, respectiv: Ghid de intervenție în cazurile de violență domestică și trafic de persoane, pentru administrarea sistemului integrat de raportare și management în egalitate de șanse între femei și bărbați; Ghid de diseminare pe trei module tematice: egalitate de șanse, violență domestică și trafic de persoane, cu 4.000 de beneficiari, dar și un Ghid de informare cu privire la cazurile de violență domestică și traficul de persoane destinat celor 1.000 de femei promotori în domeniul violenței domestice și a traficului de persoane.

De asemenea, au avut loc două vizite de studiu în Marea Britanie — Londra și Spania — Barcelona, având ca scop informarea cu privire la măsurile, instrumentele, mecanismele și cadrul legislativ din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și împotriva femeii de la nivelul celor două state, precum și stabilirea unor contacte instituționale în vederea colaborărilor viitoare.

Nu în ultimul rând, a fost acreditat/autorizat un program de formare pentru ocupația de „expert în egalitate de șanse’ (cod COR 242230). Măsura are un impact pozitiv asupra promovării acțiunii în domeniu, atât prin recunoașterea caracterului profesionist al muncii de teren și activității de cercetare desfășurate îndeosebi de societatea civilă cât și prin susținerea și impulsionarea formării academice a specialiștilor în domeniu.

AGERPRES: Care sunt criteriile pe baza cărora a fost constituit grupul — țintă al proiectului? Ioana Cazacu: Grupul țintă al proiectului este format din 11.050 persoane, din care 1.000 femei care vor deveni promotori ai principiului egalității de șanse; 5.050 alte persoane din grupuri vulnerabile, din care 4.000 victime ale violenței domestice, 1.000 de copii în situații de risc și 50 de victime ale traficului de persoane. Există 4.000 de experți din cadrul structurilor publice care au responsabilități în prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane și/sau interacționează cu victime, alături de 500 de manageri și 500 de persoane din cadrul autorităților publice locale și centrale.

AGERPRES: Ce rezultate concrete așteptați să obțineți după finalizarea implementării acestui proiect, în luna septembrie a acestui an? Ioana Cazacu: Servicii de sprijin pentru ieșirea din situația de abuz a unui număr de minimum 5.050 de victime (4.000 de victime ale violenței domestice, 1.000 de copii în situație de risc fiind totodată victime ale violenței în familie și 50 victime ale traficului de persoane). Toate persoanele vor fi evaluate multidisciplinar din punct de vedere psihologic, social, medical, și vocațional. În baza planului individual de intervenție, victimele vor fi sprijinite pentru a participa la programe de formare, de consiliere psihologică, socială, juridică, consiliere și orientare profesională, servicii de sprijin pentru copii aflați în întreținere.

De asemenea, vor exista campanii de informare la nivel de comunitate și de măsurare a gradului de conștientizare/percepției comunității cu privire la drepturile, legislația și instituțiile responsabile în activitățile de prevenire și combatere a fenomenului violenței domestice și a traficului de persoane. Conștientizarea de către profesioniști a rolului pe care îl au în prevenirea, combaterea și sprijinul ce trebuie acordat victimelor. Stimularea și implicarea mass-media în promovarea egalității de șanse, a prevenirii și combaterii fenomenului violenței domestice.

Vor fi organizate seminarii de promovare a principiului egalității de șanse și de gen, a combaterii violenței domestice și traficului de persoane, cu participare națională a 4000 de persoane din grupul țintă (500 de manageri, 500 personal ai autorităților publice locale și centrale și 3.000 de experți din cadrul structurilor publice cu responsabilități în prevenirea și combaterea violenței domestice și traficului de persoane și/sau interacționează cu aceste victime). Vor avea loc sesiuni de formare profesională ca ‘expert în egalitate de șanse’ pentru 1.000 de persoane. În plus, va fi elaborat un sistem informațional unic, integrat, de raportare și management a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse, violenței domestice, traficului de persoane și violenței asupra copilului. Se va asigura un flux informațional constant către instituțiile competente, pe baza căruia se vor elabora situații/analize pe diferite segmente ale domeniului, esențiale pentru fundamentarea politicilor publice integrate în domeniu.

Totodată, va fi creat un call-center non-stop, aflat permanent la dispoziția victimelor violenței în familie și 4 locuințe familiale pentru situații de urgență în care victimele violenței se pot refugia pentru o perioada de maximum 48 de ore, până când instituțiile abilitate pot dispune măsurile necesare în vederea eliminării oricărei forme de risc iminent îndreptat împotriva victimei și plasarea acesteia într-un centru/adăpost specializat care acordă servicii suport pe o perioadă de 6 luni acestor victime. Aceste tipuri de locuințe sunt o premieră în țara noastră, modelul după care ne-am inspirat fiind cel finlandez, unde rezultatele sunt foarte bune.

AGERPRES: Ce măsuri ar trebui adoptate în perioada următoare de autorități în vederea reducerii numărului victimelor violenței domestice? Ioana Cazacu: Trebuie ratificată Convenția de la Istanbul. Concret, semnarea de către România a Convenției de la Istanbul, la data de 27 iunie 2014, la Strasbourg, reprezintă un progres în consolidarea cadrului juridic universal în materia protecției și promovării drepturilor omului. Prin semnarea acestei Convenții, Guvernul României a transmis un important semnal pozitiv privind angajamentul ferm al României de a respecta și de a promova o serie de măsuri ferme prin care să se asigure o prevenție și o combatere adecvată a fenomenului violenței.

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice — denumită pe scurt Convenția de la Istanbul — a fost adoptată de Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei la data de 7 aprilie 2011 și a fost deschisă semnării de către statele membre ale Consiliului Europei la data de 11 mai 2011, cu prilejul celei de-a 121-a Sesiuni a Comitetului Miniștrilor desfășurată la Istanbul.

Departamentul pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a început procedura de ratificare a Convenției, prin elaborarea unei propuneri de proiect de lege. Documentul se află în traseul aprobării interministeriale, conform procedurii. Până în prezent, au dat aviz pozitiv următoarele ministere: Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Mai este nevoie de avizarea ministerelor Educației și Cercetării Științifice și al Justiției.

DESFB coordonează implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017, adoptată prin HG 1156/2012[19]. Obiectivul principal este asigurarea premiselor reducerii gradului de toleranță față de fenomenul violenței și creșterea eficacității programelor de prevenire, prin implementarea sistematică de măsuri de prevenire, combatere și protecție a victimelor violenței.

În plus, vor fi realizate campanii de informare și de conștientizare. DESFB derulează un proiect finanțat din Fonduri Norvegiene — Programul de finanțare RO20 ‘Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex’. Proiectul are ca și scop prevenirea violenței în familie, promovarea egalității de gen și combaterea stereotipurilor de gen, precum și discriminarea sexuală în context familial și își propune organizarea și derularea unei campanii naționale de informare, sensibilizare și conștientizare cu privire la violența în familie și a celei bazate pe deosebirea de sex.

Grupul țintă al proiectului vizează publicul larg care va fi informat și sensibilizat cu privire la atitudini și comportamente non-violente, la necesitatea reducerii inegalităților de gen și a fenomenului violenței în familie și a celei bazate pe deosebirea de sex, politicieni, jurnaliști și profesioniști din autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie și a celei bazate pe deosebirea de sex. În vederea atingerii obiectivelor propuse, se vor elabora materiale publicitare, spoturi Radio-TV, sloganul campaniei, afișul, pliantul, broșura, banner-ul, necesare derulării unei campanii.

AGERPRES: Raportat la alte state din Uniunea Europeană, pe ce poziție se află România în ceea ce privește violența domestică? Ioana Cazacu: Un nou raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) ‘Violența împotriva femeilor: în fiecare zi și în orice loc’, din anul 2014, prezintă rezultatele celui mai cuprinzător studiu din lume realizat până în prezent, cu privire la violența împotriva femeilor, arătând amploarea abuzurilor suferite de femei acasă, la serviciu, în public și online. Studiul se bazează pe interviuri cu 42.000 de femei, 1.500 în fiecare țară, inclusiv România.

România se află în eșantionul al doilea: 30% dintre femei spun că au fost afectate de violența fizică sau sexuală la un moment dat în viață după vârsta de 15 ani, încadrându-se în media la nivel european, 24% dintre femeile din România au suferit violență din partea partenerului, iar 14% dintre femeile din România au suferit violență din partea unei alte persoane decât partenerul.

Legat de experiența de violență în copilărie, un procent de 24% dintre femeile din România spun că au fost supuse la violență fizica sau sexuală de către un adult înainte de vârsta de 15 ani. Violența psihologică afectează între 30 și 39% dintre femei. 6% dintre femei au suferit violență sexuală din partea partenerului sau a unei alte persoane, în 97% dintre cazurile de violență sexuală agresorul fiind bărbat. În România 32% dintre respondente au recunoscut că au suferit hărțuire sexuală, în timp ce în rândul absolventelor de facultate procentul ajunge la 40%. În ce privește hărțuirea (stalking) adesea asociată de separarea de partener, media la nivel european este 18%, în timp ce în România 8% dintre respondente au afirmat că ar fi fost supuse la acest tratament.

Iată situația pentru anul 2013: infracțiuni de violență intrafamilială săvârșite care au avut ca urmare decesul victimei: total 165, reprezentând: 1.Părinți victime: 34 victime ale omorului; 2. Soți victime: 51 victime ale omorului; 3. Copii victime ale părinților: 39 victime ale omorului, din care 20 minori; 4. Frați și surori victime: 41 victime ale omorului.

Pentru anul 2014, situația arată astfel: infracțiuni de violență intrafamilială săvârșite care au avut ca urmare decesul victimei: total 142, reprezentând: 1. Părinți victime: 35 victime ale omorului; 2. Soți victime: 52 victime ale omorului; 3. Copii victime ale părinților: 24 victime ale omorului, din care 20 minori; 4. Frați și surori victime: 31 victime ale omorului.

Referitor la situația statistică a persoanelor și a infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 217/2003[20] pentru prevenirea și combaterea violenței în familie pentru anul 2013, Ministerul Afacerilor Interne ne-a comunicat prin adresa nr. 325432/15.04.2015 următoarele date statistice: total infracțiuni intrafamiliale—persoane care au sesizat acte de violență în familie: 23.090; infracțiuni sesizate: 23.003.

AGERPRES: Considerați că în România există discriminări în ceea ce privește salarizarea și condițiile de muncă între femei și bărbați? Ioana Cazacu: În România, în anul 2014, diferența salarială dintre femei și bărbați a fost de 9,7%, față de media europeană de 16,4%. Parlamentul European atrage atenția că femeile muncesc 70 de minute pentru a câștiga salariul bărbaților pentru 60 de minute sau la fiecare 100 de euro câștigați de bărbați, femeile câștigă doar 86.

Inegalitatea de salarizare dintre femei și bărbați are la bază diverse motive, printre care și faptul că munca femeilor este încă adesea privită ca mai puțin valoroasă decât munca pe care o prestează bărbații. Stereotipurile legate de sexe le limitează atât femeilor, cât și bărbaților posibilitatea de a-și alege studiile și profesia, ceea ce duce la crearea unei piețe a muncii segregate pe baza sexului, unde ocupațiile dominate de femei sunt subevaluate față de ocupațiile dominate de bărbați. În plus, femeile care au copii lucrează pe baza unui orar de lucru mai scurt și mai flexibil pentru a se ocupa și de îngrijirea acestora. În afara discriminării directe în cadrul aceluiași loc de muncă, existența diferenței de remunerare între femei și bărbați se explică și prin cariere mai scurte și întrerupte, în ocupații și sectoare situate pe o scară valorică mai joasă.

Indicatorul stabilit la nivelul Uniunii Europene (UE) se calculează anual de sistemul statistic european. Plata egală nu se referă exclusiv la venituri salariale brute. Indicatorul include și bonusurile, orele suplimentare, prima de vacanță, plata pentru concediul medical și stimulentele. Diferența de remunerare măsoară diferența relativă a remunerărilor orare brute medii ale femeilor și ale bărbaților pe ansamblul economiei.

În sistemul public, teoretic aceste diferențe nu ar trebui să apară, angajații din sistemul public având legislație specifică, cu grile de salarizare fixe, în funcție de postul/funcția pe care o ocupă. Pot exista cazuri în care discriminarea să apară la accesul la formare și promovare profesională, care pot conduce la un salariu mai mare. În companiile private lucrurile diferă pentru că fiecare angajator își stabilește propria grilă de salarizare și mai ales propria politică de resurse umane. La nivel de ramuri economice, există domenii feminizate, acele domenii în care lucrează în procent mare femei: servicii, îngrijire, sănătate, educație.

DESFB și-a propus ca obiectiv în Strategia Națională pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017 și dezbaterea problematicii privind diferența salarială dintre femei și bărbați, prin organizarea unor reuniuni cu participarea partenerilor sociali și a reprezentanților din autoritățile publice cu atribuții în acest domeniu, în vederea identificării unor măsuri concrete pentru reducerea decalajelor salariale.

AGERPRES: Cum apreciați egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați? Ioana Cazacu: Vârsta de pensionare diferită pentru bărbați și femei are ca efect realizarea unor stagii de cotizare diferite, ceea ce afectează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește nivelul pensiilor. Egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților, este un proces complex, de durată, care pe lângă reformarea legislativă a domeniului securității sociale presupune: dezvoltarea și implementarea eficientă a politicilor de susținere a învățării pe tot parcursul vieții; politici privind creșterea conștientizării societății asupra importanței îmbătrânirii active; politici de încurajare a menținerii forței de muncă pe piața muncii a populației de peste 55 de ani; soluții alternative, precum flexibilizarea timpului de muncă, posibilități de muncă part-time pentru vârstnici, sistem dezvoltat de servicii sociale de îngrijire a copiilor și a persoanelor vârstnice pentru concilierea vieții e familie cu cea profesională. Numărul mai mic de ani de muncă, câștigurile mai mici și speranța de viață mai mare a femeilor în raport cu bărbații pot conduce la o reducere a pensiei medii a femeilor.

Studiile din domeniu au arătat că femeile înregistrează rate mai mici de participare pe piața muncii (efectuând mai multă muncă domestică decât bărbații), dar și că femeile au în general aparteneța la domenii economice mai slab plătite. Femeile trăiesc în medie cu 5 ani mai mult decât bărbații și sunt mai tinere în general decât soții lor.

AGERPRES: Ce detalii ne puteți oferi despre Conferința ‘România — o abordare holistică pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice’? Ioana Cazacu: Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați realizează această Conferință internațională pentru că ne pasă și a sosit momentul să ne pese tuturor: prea multe femei suferă în tăcere ca victime ale violenței domestice. În același timp, vrem să punem Bucureștiul pe harta evenimentelor europene de anvergură, cu prezențe nu doar la nivel tehnic, ci și politic, vorbind totodată despre o temă cheie, cea a violenței domestice.

Proiectul este unul crucial din mai multe motive. Potrivit Eurobarometrului, violența în familie afectează nu mai puțin de 25% din populația Uniunii Europene, practic o femeie din patru este abuzată. Ceea ce este și mai îngrijorător este că majoritatea victimelor nu raportează abuzul și nu cer ajutorul autorităților.

Fondurile europene sunt o soluție financiară pentru susținerea luptei / combaterii violenței domestice. UE are pe agendă această temă și prin proiectul ‘Start — O viață de calitate în siguranță!’ chestiunea capătă o dimensiune concretă, inclusiv printr-un hotline de asistență pentru victime: vrem ca acesta să fie un fel de 112 pentru violența domestică și violența de gen. Ideea de bază e și de prevenție dar și de asistență adițională de care au nevoie victimele violenței domestice.

Credem despre combaterea violenței domestice că ar trebui să fie prioritară pe agenda statelor membre UE în general, nu doar a României, fiind utilă o campanie multinațională dedicată. Sigur, nu pare o tema senzațională, dar este, spre diferență de altele, o temă reală, una din patru femei este afectată de ea. Credem ca merită dedicată mai multă atenție: prea multe femei suferă în tăcere în fața ecranului. Prin mediatizare adițională putem crește conștientizarea și o parte din aceste femei pot găsi curajul de a face o sesizare împotriva vinovaților.

În România se mai pot face încă multe pentru combaterea violenței în familie, dar în ultimul an și în următoarele luni s-au făcut și se fac pași decisivi, stânga arată încă o dată că felul în care sunt tratate femeile constituie o prioritate, că respectul pentru ele este o chestiune fundamentală.

Acest proiect face parte dintr-o serie mai largă de politici promovate de Guvernul României privind reducerea inegalităților, creșterea echității sociale și asigurarea de șanse egale la dezvoltare, prin acces neîngrădit la servicii publice de calitate. Guvernul României pune accent pe măsurile active de sprijinire a grupurilor vulnerabile, aflate în situație de risc, fie că vorbim despre educație, consiliere sau inserție pe piața muncii. Egalitatea de șanse și de gen este o prioritate a lumii moderne și a României. Violența domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internațional, cât și la nivelul României. Egalitatea de șanse între femei și bărbați nu este numai o problemă care ține de diversitate și de echitatea socială, ci și o condiție preliminară pentru realizarea obiectivelor de creștere durabilă, ocupare a forței de muncă, competitivitate și coeziune socială.

AGERPRES: Care este situația femeilor din țara noastră după recesiunea economică de acum câțiva ani? Ioana Cazacu: Ca urmare a recesiunii economice, situația femeilor s-a înrăutățit, deoarece locurile de muncă ocupate de femei sunt concentrate în sectorul public, acestea fiind afectate în mod disproporționat de pierderea locului de muncă din cauza ajustării bugetelor, contribuind la dependența financiară a femeii de partener.

Propunerea de Proiect ‘START — O viață de calitate în siguranță’ a plecat de la premisa că violența pe motive de gen aduce o gravă atingere calității vieții, victimele supuse violențelor reprezentând o categorie ale cărei șanse de a participa la viața socială și profesională sunt semnificativ reduse. O femeie din trei este victimă a violenței la un moment dat în viață.

This page was moved from wikipedia:ro:Start - O viață de calitate în siguranță!. It's edit history can be viewed at Start - O viață de calitate în siguranță!/edithistory


Eroare la citare: Etichete <ref> există, dar nu s-a găsit nicio etichetă <references/>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki