FANDOM


Format:Șterge

SUSTENABILITATE Edit

Calitate a unei activități antropice de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul. Edit

Sustenabilitatea constituie un concept supus dezbaterii care implică și o serie de argumente etice referitor la ceea ce este „drept” și „corect”, argumente asupra cărora oamenii au adesea puncte de vedere diferite.

De asemenea,sustenabilitatea relevă importanța luării în considerare a perspectivei pe termen lung, legat de consecințele activităților prezente asupra dezvoltării globale în viitor.Viața fiecărui individ constă din multiple actiuni simple si obisnuite.De asemenea,sustenabilitatea relevă importanța luării în considerare a perspectivei pe termen lung, legat de consecințele activităților prezente asupra dezvoltării globale în viitor. Antropoecosistemele includ în sine oamenii, care constituie comunitățile umane ca personalități dinamice, active, care în permanență participă la diverse procese vitale. In cazul studierii diferitelor antropoecosisteme un rol important îi aparține caracteristicii modului de viață, deci complexului de activități vitale tipice pentru comunitățile umane. In acest context sunt cunoscute doua noțiuni apropiate și tratate foarte frecvent ca sinonime: modul de viață și stilul de viață.


Componentele principale ale modului de viață în colectivitate sunt: Edit

• locuința (m2 la o persoană) și utilajul casnic (gradul de confort);

• caracterul muncii (ocupației, profesiei) și durata ei;

• condițiile igienice în locuințe și la locurile de muncă;

• studiile;

• calificarea profesională;

• asistența medicală (formele și accesibilitatea);

• tradițiile si obiceiurile;

• durata si petrecerea timpului liber;

• mijloacele existente de transport;

• mijloacele de comunicare, telecomunicare, informare;

• nivelul de cultură etc.

Ca exemplu se va compara modul de viață al unui judecator care diferă practic de modul de viață al unui fermier, deoarece caracterul muncii lor este diferit prin mijloacele de exercitare a activitatii: munca fizica vs. munca intelectuala.

Modul de viață este produsul unei culturi, unor tradiții specifice, unei istorii. Fiecare individ, grup familial, grup profesional și societate, în întregime se caracterizează printr-un mod specific de viață. Modul de viata se refera la o dezvoltare colectiva in timp ce stilul de viata se refera la dezvoltarea personala. Stilul de viață al omului exprimă modul său general de a trăi, raportul dintre condițiile în care el își duce traiul și condițiile de activitate și modelele individuale de comportament determinate în anumită măsură de factorii socio-culturali, caracteristicile personale și educaționale.

Elementele stilului de viață pot fi: Edit

• sanogene – cele, care promovează și fortifică sănătatea;

• patogene – cele, care reprezintă factorii cauzali sau de risc pentru anumite îmbolnăviri.

Stilul de viață sanogen teoretic se cultiva încă din fragedă copilărie în cadrul familiei,ulterior în grădinițe, școli, societate.

Elementele patogene ale stilului de viață includ:-fumatul, alcoolismul, narcomania, toxicomania, huliganismul, alimentația excesivă sau carențială, sedentarismul.

Stilul sanogen: Edit

• a dormi între 7 și 9 ore;

• a lua micul dejun regulat;

• menținerea greutății în limite normale;

• a face exerciții fizice regulat

Silul patogen Edit

Fumatul, obicei comportamental, profund dăunător sănătății, se plasează pe primul loc în scara componentelor stilului de viață reprezintă cauza multor maladii grave, cum ar fi o serie de localizări ale cancerului (îndeosebi, cancerul bronho-pulmonar), bolile pulmonare cronice, unele boli digestive.

Alcoolismul este un alt factor de risc al stilului de viață, caracterizat prin autoadministrarea repetată sau episodică excesivă de alcool, care determină efecte medicale și socio-economice nefaste.


Narcomania e influentata de: Edit

-factorii legați de personalitate; -factorii legați de proprietățile drogului;

-factorii legați de mediul social;

Modul de viață și stilul de viață depind de nivelul și calitatea vieții.

Factorii ce determină calitatea existenței umane: Edit

1. Consumul social: Edit

- nivelul veniturilor,

- calitatea mediului înconjurător

- nivelul de consum.

2. Infrastructura socială: Edit

- asigurarea cu spațiu locativ

- sănătatea publică

- comunicații.

3. Stres social: Edit

- șomaj - instabilitatea familiilor

- criminalitatea.

4. Factorii naturali: Edit

- procese geologice nefavorabile

- anomalii biogeochimice

- fenomene atmosferice nefavorabile.

Elemente ale stilului de viață și calității vieții umane: Edit

-familia; -alimentatia;

-studiile;

-cultura;

Familia Edit

Familia reprezintă celula primară a societății, fiind un intermediar fundamental dintre om, stat și alte instituții sociale.

Alimentatia Edit

Alimentatia este celălalt mare pilon al formulei pentru sănătate, aducând combustibilul de care corpul nostru are nevoie pentru a funcționa bine. Atunci când mănânci sănătos, te simți activ si cu poftă de viață.

Cultura Edit

Cultura. Totalitatea vestigiilor vieții materiale și spirituale prin intermediul cărora se reconstituie imaginea unei comunități omenești din trecut. Ansamblu de activități și modele de comportament proprii unui grup social dat, transmisibile prin educație.

Studiul Edit

Acțiunea de a studia ,muncă intelectuală susținută depusă în vederea însușirii de cunoștințe temeinice într-un anumit domeniu; cercetare a unei probleme, a unui fenomen. Modul de viață se referă la felul în care se defășoară viața unor grupuri sociale la un moment dat, ce strategii de viață, ce comportamente și atitudini dezvoltă la un moment dat un grup social, într-un context socio-economic particular, iar stilul de viață se referă la opțiunea individual, ce strategie de viață, ce comportamente și atitudini dezvoltă la un moment dat un individ.

This page was moved from wikipedia:ro:Life Styles. It's edit history can be viewed at Life Styles/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki