FANDOM


Format:Șterge Format:Problemearticol Liceul "Danubius" este numele fostului Liceu Industrial nr. 2 din Călărași, jud. Călărași, denumit și Grupul Școlar "Danubius", în perioada 1992-2012.

Istorie
Liceul Industrial nr. 2 a fost înființat în anul 1975 (Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 577), având un număr de 12 clase cu 432 de elevi. Înființarea sa a fost determinată de dezvoltarea Platformei Siderurgice Călărași. Numele Grupul Școlar "Danubius" a fost stabilit prin Hotărâre de Guvern în 1992. Numele Liceul "Danubius" a fost stabilit în 2012, în baza propunerii unității școlare, aprobate de autoritățile locale și de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului

Resurse materiale
Liceul "Danubius" beneficiază de un local propriu modern cu o bază materială corespunzătoare, el s-a dezvoltat an de an, reorientându-se pentru a furniza o pregătire a elevilor în concordanță cu cerințele pieței muncii, ale comunității locale, dar și în raport cu dezvoltarea economico-socială a societății românești. În urma repetatelor investiții realizate de Primăria Călărași, Inspectoratul Școlar Județean Călărași și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, spațiile școlare au fost reabilitate complet, iar dotările răspund celor mai exigente cerințe.

Resurse umane
În Liceul "Danubius" există peste 42 de cadre didactice, 32 dintre acestea având gradul didactic I. Calitatea resursei umane este dovedită de numărul mare de profesori care au ocupat funcții de conducere sau de răspundere în învățământ, există numeroși inspectori școlari, chiar inspectori generali și inspectori generali adjuncți, consilieri în ministerul educației și experți în educație.

Obiective
Această instituție de învățământ tinde spre performanță în ceea ce face, având ca scop punerea în valoare a aptitudinilor și creativității elevilor, a disciplinei și a respectului față de semeni.

De pe băncile Liceului "Danubius" au absolvit peste 6500 de elevi, nu puțini dintre aceștia afirmându-se ulterior în posturi de ingineri, cadre didactice universitare, profesori, medici, juriști, ofițeri, maiștri sau muncitori cu înaltă calificare, întreprinzători sau patroni cu rezultate în plan material, cultural, social și familial.

Prezent
Astăzi, Liceul "Danubius" reprezintă o instituție de învățământ modernă, un spațiu educațional efervescent, dotările materiale de excepție, rezultatul unor investiții consistente, fiind valorificate de cadre didactice pasionate și competente.

Jurnalism in Danubius
În cadrul instituției există un Centru Școlar și Cultural de Jurnalism (CESCUJUR), organizat astfel incât sa permită elevilor realizarea unor activități specifice: emisiuni tv, reportaje, filme, montaje multimedia, toate transmise online prin intermediul Televiziunii COOLTV. Tot în cadrul centrului există un radio dedicat elevilor, cu emisie nonstop (Radio Shiq), accesibil tututor elevilor călărășeni și nu numai. Postul de radio are subredacții în toate școlile și liceele călărășene, dar și în alte instituții din țară și străinătate. Elevii realizează două reviste școlare, una prin intermediul CESCUJUR: Amicii, iar alta independentă de centru: Liceenii. Nivelul de performanță atins de clasele cu specializarea filologie-jurnalism este deosebit, fiind vizibil atât cu ocazia examenului de Bacalaureat, când toți elevii promovează cu succes, fie în urma absolvirii, când sunt angajați în instituții mass-media din țară, sau când continuă pregătirea de specialitate în cadrul facultăților de profil.

Performanțe la nivel de învățământ tehnic
Diversitatea profilurilor asigură valorificarea competenței specifice, astfel încât anual, elevii de la profilul tehnic realizează performanțe la nivel național. În anul școlar 2007-2008, au existat 8 participanți la olimpiadele tehnice, faza națională, iar în anul școlar 2008-2009 s-au înregistrat 10 participanți, dintre aceștia, 5 fiind și premiați la nivel național (premiul 1, premiul 2, premiul 3, 2 mențiuni). În cadrul liceului există și o stație de radioamatorism, având indicativul YO9KIB.

Oferta de școlarizare
Liceul "Danubius" școlarizează elevi la profilul real, specializările: matematică-informatică (intensiv informatică), științe ale naturii, la profilul uman, specializarea filologie (jurnalism), la profilul tehnic, specializările tehnician automatizări, tehnician instalații electrice, tehnician telecomunicații, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, tehnician electrotehnist, tehnician mecatronist.

Proiecte naționale
Liceul "Danubius" este organizatorul Proiectului National "Cultură și Civilizație Rurală și Urbană Românească", promovat la adresa http://www.ccrur.eu .

Liceul "Danubius" este partener în proiectele Liderii Mileniului Trei, Connecticity, ACT (Acționează, Comunică, Transformă), Ecoprovocarea etc.

Vizibilitate
Activitatea din cadrul liceului este reflectată atât în mass-media cât și pe Internet, fie prin site-ul propriu http://www.danubius.info, fie prin site-ul CESCUJUR http://www.jurnalism.calarasi1.ro, fie prin site-urile instituțiilor de presă care susțin activitatea jurnalistică din acest liceu: Jurnalul de Călărași, Trustul Multimedia Călărași1.ro.

Legături externeEdit

Site-ul oficial al Liceului "Danubius" din Calarasi

Site-ul CESCUJUR

Proiectul "Liderii Mileniului Trei"

Proiectul National "Cultura si civilizatie rurala si urbana romaneasca"

This page was moved from wikipedia:ro:Grupul Școlar „Danubius” Călărași. It's edit history can be viewed at Grupul Școlar „Danubius” Călărași/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki