FANDOM


Format:Șterge Format:Problemearticol Creditarea de la persoană la persoană (deasemenea, cunoscut sub numele de peer-to-peer credit , peer-to-peer investiție sau de creditare sociale, abreviat frecvent ca și creditare P2P este un tip de tranzacție financiară (în primul rând de creditare și de împrumut, deși poate include și tranzacții mai complexe), care are loc direct între persoane fizice sau "colegii", fără intermedierea unei instituții financiare tradiționale. Împrumuturile între prieteni și familie au precedat cu mult apariția instituțiilor financiare. Creditare de la persoană la persoană (credit P2P ) în forma sa modernă este un produs a tehnologiei informației, bazându-se pe aplicații online puternice și securizate Prima platformă de creditare P2P a fost Zopa, în Marea Britanie în februarie 2005. De atunci creditarea P2P s-a dezvoltat continuu, fiind prezentă în toate țările europene și în Statele Unite. Sumele împrumutate prin astfel de platforme sunt 15 mil USD lunar (Lending Club, USA ), de 8 mil USD în (Zopa, Marea Britanie), de 3 mil USD (Smava, AuxMoney în Germania). Creditarea P2P pune în legătură directă persoanele care au nevoie de un împrumut rapid , pentru nevoi diverse și finanțatorii, persoane ca doresc un randament mai bun pentru investițiile lor. Prin eliminarea intermedierii băncilor sau a altor instituții financiarea apare principalul avantaj al creditarii P2P : - Investitorii, finanțatorii obțin pentru banii lor o dobândă mult mai mare decât cea la un depozit bancar spre exemplu - Împrumutații obțin o dobândă la credit mult mai mică decât cea de la un credit bancar echivalent. În România singura platformă de creditare P2P este FriendCredit.ro. Funcțonarea unei astfel de platforme este simplă: Investitorul și Împrumutatul se înregistrează pe site cu un nume și o parolă unice. Împrumutatul introduce datele 'solicitării de finanțare‘: - Suma - Scurtă descriere - Încarcă în aplicație documentele solicitate Analiștii Friend Credit verifică autenticitatea datelor: nr telefon, locul de muncă, existenț adresei, ‘lista neagră’. Intocmeste scoring-ul (calculul gradului de îndatorare, tabelul cu incidențele de la Biroul de credite, etc.) . În cazul favorabil postează cererea pe site pentru 21 de zile. Investitorii vizionează proiectele deschise și opteză pt unul. Pot intra în legătură directă cu împrumutatul, prin intermediul forumului fiecărei solicitări de finanțare, pentru a-i solicita mai multe informații și detalii. Alege suma pe care vrea să o finanțeze și subscrie. La subscrierea a 100% din suma solicitată sau a minim 67% după 21 zile de la postarea solicitării, între investitori și împrumutați se încheie contractele de împrumut care se derulează pe o perioadă de 24 de luni cu plăți lunare fixe. FriendCredit transmite contractele spre semnare și redistribuie contractele semnate în original. În cazul nedorit al rezilierii contractului de împrumut încheiat prin intermediul FriendCredit recuperarea sumei investite, a dobânzilor și penalităților este garantată prin titlul executoriu al contractului de împrumut. Contractul este înscris în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare având prioritate față de alte creanțe ulterioare. În termen de 45-60 zile împrumutatul poate fi pus în executare prin blocarea conturilor, opriri pe salariu, executarea bunurilor mobile și imobile. Statistic, întârzierile de plată se recuperează: 65 % amiabil în primele 30 zile de întârziere 20 % amiabil în primele 60 zile de întârziere 10 % amiabil în primele 90 zile de întârziere 5 % prin executare silită. În cazul, deasemeni nedorit al rezilierii contractului datorită invalidității permanente sau decesului împrumutatului prin polița de asigurare se despăgubește suma rămasă de achitat.

This page was moved from wikipedia:ro:Creditarea de la persoană la persoană. It's edit history can be viewed at Creditarea de la persoană la persoană/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki